Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

  • Jis Waqt Ki Namaz Padi Jaye Us Namaz Ka Waqt Hona.
  • Fajr Ki Namaz Ka Waqt Toloo-e-Fajr Yani Subhe Sadik Se Tuloo-e-Aaftaab Tak Hai.
  • Zohar Ki Namaz Ka Waqt Aaftab Ka Nisfunnahar Se Dhalne Se Shuru Hota Hai Aur Us Waqt Tak Rehta Hai Ki Har Chiz Ka Saya (Shadow) Uske Saay-e-Asli Se (Do)² Guna Ho Jaye.
  • Asar Ki namaz Ka Waqt, Zohar Ki Namaz Ka Waqt Khatam Hote Hi Shuru Hota Hai Aur “Aaftab Guroob” Hone Tak Rehta Hai.
  • Maghrib Ki Namaz Ka Waqt “Guroob Aaftab” Se Lekar “Guroobe Shafak Tak Rehta Hai.
  • Ishaa Ki Namaz Ka Waqt Guroob-e-Shafak Se Tuloo-e-Fajr Tak Rehta Hai.
Advertisements