Posted in Taharat Ka Bayan

Taharat Ka Bayan

Namaz Ke Liye Taharat Zaruri Cheez Hai Ki Be Is Ke Namaz Hoti Hi Nahi Balki Jaanbhoojkar Be-Taharat Namaz Ada Karne Ko Ulama Kufr Likhte Hai Aur Kyu Ki Us Be Wazu Be Gusl Namaz Padhne Wale Ne Ibadat Ki Beadbi Aur Toheen Ki. Namaz Ki Pehli Shart Taharat Hai

Pyare Aaqa Nabi-E-Akram ﷺ Ne Farmaya:

 • “Jannat Ki Kunji Namaz Hai Aur Namaz Ki Kunji Taharat”1
 • “Taharat Nafse Imaani Hai”2
 • “Bagair Taharat Ke Namaz Qabool Nahi Hoti Aur Khayanat Ke Maal (Haram Maal) Se Sadqa Qabool Nahi Hota”3

Taharat Ki 2 Kisme Hai

 1. Taharat-E-Sugra (Wazu)
 2. Taharat-E-Kubra (Gusl)

Jin Cheezo Se Sirf Wazu Lazim Hota Hai Unko “Hadse Asgar” Kehte Hai Aur Jin Cheezo Se Gusl Farz Ho Unko “Hadse Akbar” Kehte Hai.

1[ 📕Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Jild:05, Safa:103, Hadees:14668]
2[ 📗Sunan Tirmizi, Kitab-ul-Daw’aat, Baab:85, Jild:5, Safa:308, Hadees:3528]
3[ 📘Sahih Muslim, Hadees:1874, Sunan Ibne Mahaj, Hadees: 272]
Advertisements
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ke Faraiz

Namaz Ka Pehla Farz : Taqbeer-e-Tehreema 

■ Namaz Ka Phela Farz : Takbeer-e-Tehrimi

 • Haqiqatan Ye Farz namaz Ki Sharait Me Se Hai, Magar Chunki namaz Ke Afaal (Kaamo) Se Iska Bahoot Zayada Istimaal Hai, Is Wajah Se Iska Shumaar Namaz Ke Faraiz Me Bhi Hua Hai.
 • Taqbeer-e-Tehreema Yani “Allahu Akbar” Keh Kar Namaz Shuru Karna. “Taqbeer-e-Tehreema” Farz Hai, Iske Chorne Se Namaz Nahi Hogi.
 • Namaz Ke Digar Arkaan (Ruku, Sajda) Ki Adaigi Ke Waqt Jo “Allahu Akbar” Kaha Jata Hai Usey “Taqbeer-e-Intekaal” Kaha Jata Hai, Taqbeer-e-Intekaal Sunnat Hai.
 • Namaz Ke Tamam Sharait Yani Taharat, Satre Aurat, Istiqbaale Qibla, Waqt Aur Niyyat Ka Taqbeer-e-Tehreema Se Pehle Paya Jana Zaruri Hai. Agar “Allahu Akbar” Keh Chuka Aur Koi Shart Mafkood (Missing) Hai, To Namaz Qayam Hi na Hui. 

Taqbeer-e-Tehreema Ke Muta’allik Se Zaruri Masail(1) Mas’ala

Jin Namazo Me Qayam Farz Hai (Khade Hona) Un Me Taqbeer-e-Tehreema Ke Liye Bhi Qayam Farz Hai. Agar Kisi Ne Baithkar “Allahu Akbar” Kaha Phir khada Ho Gaya To Uski Namaz Shuru Hi Nahi Hui.
(2) Mas’ala 

Imam Ko Ruku Me Paya Aur Muqtadi Taqbeer-e-Tehreema Kehta Hua Ruku Me Gaya Aur Taqbeer-e-Tehreema Us Waqt Khatam Ki, Ki Agar Haath Badaye (Lambe Kare) To Ghutne Tak Pahooch Jaye To Uski Namaz Na Hui.
(3) Mas’ala 

Baaz (Kuch) Log Imam Ko Ruku Me Pa Lene Ki Garz Se Jaldi Me Ruku Me Jate Hue Taqbeer-e-Tehreema Kehte Hai Aur Kuch Jhookne Ki halat Me Taqbeer-e-Tehreema Kehte Hai Unki Namaz Nahi Hoti. Unko Apni Namaz Phir Se Dobara Padhni Chahiye”
(4) Mas’ala 

Nafil Namaz Ke Liye Taqbeer-e-Tehreema Ruku Me Kahi To Namaz Na Hui Aur Agar Baith Kar Kahi To Ho Gayi.
(5) Mas’ala 

“Jo Shaksh Takbeer Ke Talaffuz Per Kadir Na Ho, Maslan Goonga (Dumb) Ho Ya Kisi Wajah Se Zuban Band Ho Gayi Ho, Us Per Talaffuz Yani Mooh Se Bolna Wajib Nahi, Dil Me Irada kafi Hai, Yani Dil Me Keh Le.
(6) Mas’ala 

Pehli Rakat Me Ruku Mil Gaya To Taqbeer-e-Ulaa Yani taqbeere tehrima Ki Fazilat Mil Gayi”
(7) Mas’ala 

Taqbeer-e-Tehreema Me “Allahu akbar” Ka Jumla Kehna “Wajib” Hai 
(8) Mas’ala

Taqbeere tehrima Ke Liye Dono Haatho Ka Kano Tak Uthana Sunnat Hai.
(10) Mas’ala 

Taqbeere tehrima Me Hath Uthate Waqt Ungliyo Ko Apne Haal Per Chhod Dena Chahiye Yani Ungliyo Ko Bilkul Milana Bhi Na Chahiye Aur Batakalluf (Takleef Utha Kar) Khushada (Khuli) Bhi Na Rakhe Aur Yeh Sunnat tareeka Hai.
(11) Mas’ala 

Taqbeere Tehrima Kehte Waqt Hatheliyo Aur Ungliyo Ka Peth (Inside Part Which Has Lines) Qibla Rukh Hona Sunnat Hai.
(12) Mas’ala 

Dono Haatho Ko Taqbeer Kehne Se Pehle Uthana Sunnat Hai.
(13) Mas’ala 

Taqbeere Tehrima Ke Waqt Sir (Head) Na Jhukana Balki Sidha Rakhna Sunnat Hai.
(14) Mas’ala 

Khawateen (Ladies) Ke Liye Sunnat Ye Hai Ki Taqbeere Tehrima Me Hath sirf Kandha (Shoulders) Tak Uthaye. 
(15) Mas’ala 

Taqbeer-e-Tehreema Ke Baad Fouran Haath Bandh Lena Sunnat Hai. Hath Ko Latkana Nahi Chahiye Balke Taqbeere Tehrima Kehne Ke Fauran Baad Dono Haatho Ko Kan Se Hata Kar Naaf (Navel) Ke Neeche Bandh Lena Chahiye.
Note :

Baaz (Kuch) Log Taqbeere Tehrima Kehne Ke Baad Haatho Ko Seedha Kar Ke Latkate Hai Phir Hath Bandhte Hai, Aysa Nahi Karna Chahiye.
(16) Mas’ala 

Imam Ka Taqbeere Tehrima Aur Taqbeere Intekaal Buland Awaz Me Kehna Sunnat Hai.
(17) Mas’ala 

Agar Koi Shaksh Kisi Uzr (Reason) Ki Wajah Se Sirf Ek Hath Hi Kaan Tak Utha Sakta Hai, To Ek Hi Hath Kaan Tak Uthaye. 
(18) Mas’ala 

Muktadi Aur Akele Namaz Padne Wale Ko Taqbeere Tehrima Zeher (Buland Awaz) Se Kehna Ki Zarurat Nahi, Sirf Itni Awaaz Zaruri Hai Ke Khud Sun Le.
(19) Mas’ala 

Taqbeere Tehrima Ke Waqt Hath Uthana Sunnat-e-Mo’aqqida Hai. Hath Uthana Tarq Karne (Chor Dene) Ki Aadat Se Gunahgaar Hoga. Taqbeer-e-Tehreema Me Hath Na Uthane Se Namaz Makhrooh Hogi.
(20) Mas’ala 

Agar Imam Taqbeere Intiqaal Yani “Allahu Akbar Buland Awaaz Se Kehna Bhool Gaya Aur Aahista Kaha To Sunnat Tark Hui, Kyu Ki “Allahu Akbar”Poora Buland Awaaz Se Kehna Sunnat Hai. Namaz Me Karahat-e-Tanzihi Aayi Magar Namaz Ho gayi.
Taqbeer-e-Inteqaal— Ruku Sajda Kare Waqt Jo Taqbeer (Allahu Akbar) Kahi Jati Hai. 
 

Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Panchwi Shart : Niyyat

Namaz Ki Panchvi Shart : Niyyat

 • Yani Namaz Padne Ki Niyyat Honi Chahiye

Niyyat Ke Muta’allik Se Zaruri Masail—

⑴ Mas’ala:

Niyyat Dil Ke Pakke Irade Ko Kehte Hai. Sirf Janna Niyyat Nahi, Jab Tak Ki Irada Na Ho.

⑵ Mas’ala:

Zaban Se niyyat Karna Mustahab Hai. Namaz Ki Niyyat Ke Liye Arabi Zaban (Language) Me Niyyat Takhsees Zaruri Nahi, Kisi Bhi Language Me Niyyat Kar Sakte Hai. Albatta Arabi Language Me Niyyat Karna Afzal Hai.

⑶ Mas’ala:

Ahwat Yah Hai Ki Taqbeer-e-Tehreema (Allahu Akbar) Kehte Waqt niyyat Hazir Ho.

⑷ Mas’ala:

Niyyat Me Zaban Ka Aitebar (Important) Nahi Balki Dil Ke Irade Ka Hi Aitebar Hai.

Maslan, Zohar Ki Namaz Ka Irada Kiya Aur Zaban Se Asr Ka Lafz Nikla, To Bhi Zohar Ki Hi Namaz Ada Hogi.


⑸ Mas’ala:

Niyyat Ka Adna (Sabse Kam/Lowest) Darja Yah Hai Ki Agar Us Waqt koi Pooche Ki Konsi Namaz Padta Hai ?

To Fouran Bila Ta’ammul (Stop) Bata De Ki Fala Waqt Ki Fala Namaz Padta Hu Aur Agar Aysa Jawab De Ki Soch Kar Bataunga To Namaz Na Hui.

⑹ Mas’ala:

Nafl Namaz Ke Liye Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Hai, Agarche “Nafl” Niyyat Me Na Kahe.

⑺ Mas’ala:

Farz Namaz Me “Niyate Farz” Zaruri Hai, Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Nahi.

⑻ Mas’ala:

Farz Namaz Me Ye Bhi Zaruri Hai Ki Us Khaas Namaz Ki Niyyat Kare.

Maslan, Aaj Ki Zohar Ki Ya Fula Waqt Ki Farz Namaz Padta Hu.


⑼ Mas’ala:

Farz Namaz Me Sirf Itna Karna Ki Aaj Ki Farz Namaz Padta Hu Kafi Nahi Balki Namaz ko Mutayyan (Fixed) Karna Hoga Ki.Maslan Aaj Ki Zohar Ya Aaj Ki Ishaa Ki Farz Namaz Padta Hu Wagaira.


⑽ Mas’ala: 

Wajib Namaz Me “Wajib” Ki Niyyat Kare Aur Usey Mutayyan Bhi Kare.

Maslan,Namaze Eid-ul-Fitr, Namaze Eid-ul-Zuha, Namaze Baad-e-Tawaf, Witr, Nazar, Wagaira.


⑾ Mas’ala: 

Sunnat, Nafl Aur Taraweeh Me Asah (Durust Tareen, Ziyada Sahih) Ye Hai Ki Mutlaq Namaz Ki Niyyat Kare, Lekin Ehtiyaat Yeh Hai Ki Taraweeh Me Taraweeh Ki Ya Sunnate Waqt Ki Ya Kayamul Lail Ki Niyyat Karein. Taraweeh Ke Alawa Baki Sunnato Me Bhi Sunnat Ki Ya Nabi-e-Kareem Ki Mutabe’at (Pairvi, Ita’at) Ki Niyyat Karei. 

⑿ Mas’ala: 

Niyyat Me Rakat Ki Tadaad Ki Zarurat Nahi, Albatta Afzal Hai. Agar Tadaade Rakat Me Galti Wakae Hui Maslan 3 Rakat Farz Zohar Ki Ya 4 Rakat Farz Maghrib Ki, Niyyat Ki, Aur Zohar Ki 4 Rakat Padhi Aur Maghrib Ki 3 Rakat Padhi To Namaz Ho Jayegi. 

⒀ Mas’ala: 

Yeh Niyyat Karna Ki “Mooh Mera Qibla Ki Taraf Hai” Shart Nahi, Albatta Yeh Zaruri Hai Ki Qibla Se Inheraaf (Ghumna) Aur Ayraaz Ki Niyyat Na Ho.

⒁ Mas’ala: 

Muktadi Ko Imam Ki Iqeda Ki Niyyat Bhi Zaruri Hai.

⒂Mas’ala: 

Muktadi Ne Iqtida (Pairwi Karna) Karne Ki Niyyat Se Ye Niyyat Ki ke Jo Is Imam Ki Namaz Hai, Wohi Meri Namaz Hai, To Jaiz Hai.

⒃ Mas’ala: 

Muktadi Ne Agar Sirf Namaz-e-Imaam Ya Farz-e-Imam Ki Niyyat Ki, Lekin Imam Ki Iqtida Ka Kasad (Irada) Na Kiya To Uski Namaz Na Hui

⒄ Mas’ala: 

Imam Ki Iqtida Ki Niyyat Me Ye Ilm Hona Zaruri Nahi Hai Ki Imam Kon Hai, Sirf Ye Niyyat Kaafi Hai Ki “Is Imam Ke Piche”

⒅ Mas’ala: 

Agar Muqtadi Ne Yeh Niyyat Ki Ke Zaid Ki Iktida Karta Hu Aur Agar Maloom Hua Ki imam Zaid Nahi Balki Umar Hai, to Ikteda Sahih Nahi.

⒆ Mas’ala: 

Imam Ko Muqtadi Ki Imamat Karne Ki Niyyat Karna Zaruri Nahi, Yaha Tak Ke Agar Imam Ne Ye Kasd (Irada) Ki Me Fala Shakhs Ka Imam Nahi Hoon, Aur Us Shaksh Ne Is Imam Ki Iqtida Ki To Namaz Ho Jayegi.

⒇ Mas’ala:

Agar Kisi Farz Namaz Qaza Ho Gai Ho Aur Woh Namaz Ki Qaza Padta Ho To Qaza Namaz Padte Waqt Din Aur Namaz Ka Ta’ayyun Karna Zaruri Hai.
Maslan “Fala Din Ki Fala Namaz Ki Qaza” Is Tarah Niyyat Hona Zaruri Hai. Agar Mutlakan Kisi Waqt Ki Qaza Namaz Ki Niyyat Ki Aur Din Ka Ta’ayyun Na Kiya Ya Sirf Mutlakan Qaza Namaz Ki Niyyat Ki To Kafi Nahi”

(21) Mas’ala: 

Agar Kisi Ke Zimme Bahut Si Namaz Baki Hai Aur Din Ya Tarikh Bhi Yaad Na Ho Aur Un Namazo Ki Qaza Padhni Hai, To Uske Liye Niyyat Ka Aasaan Tarika Ye Hai Ki “Sab Se Pehli Ya Sab Se Pechli Fala Namaz Jo Mere Zimme Hai Uski Qaza Padta Hu”

Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

 • Jis Waqt Ki Namaz Padi Jaye Us Namaz Ka Waqt Hona.
 • Fajr Ki Namaz Ka Waqt Toloo-e-Fajr Yani Subhe Sadik Se Tuloo-e-Aaftaab Tak Hai.
 • Zohar Ki Namaz Ka Waqt Aaftab Ka Nisfunnahar Se Dhalne Se Shuru Hota Hai Aur Us Waqt Tak Rehta Hai Ki Har Chiz Ka Saya (Shadow) Uske Saay-e-Asli Se (Do)² Guna Ho Jaye.
 • Asar Ki namaz Ka Waqt, Zohar Ki Namaz Ka Waqt Khatam Hote Hi Shuru Hota Hai Aur “Aaftab Guroob” Hone Tak Rehta Hai.
 • Maghrib Ki Namaz Ka Waqt “Guroob Aaftab” Se Lekar “Guroobe Shafak Tak Rehta Hai.
 • Ishaa Ki Namaz Ka Waqt Guroob-e-Shafak Se Tuloo-e-Fajr Tak Rehta Hai.