Posted in Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

04 Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab

Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab 03 Padne Ke Liye Click Kare

(13) Salam Me Pahal Karne Wala Allah Ta’ala Ka Muqarrab Hai

Hazrate Abu Umama Sadi Bin Ijlanul Bahili (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Nabi-e-Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Logo Me Allah Ta’ala Ke Ziyada Kareeb Wohi Shakhs Hai Jo Pehle Salam Kare”

[ 📗Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-Aadab, Jild: 04, Safa: 449, Hadees: 5197]

Hazrate Abu Umama (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai, Arz Kiya Gaya, Ya RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ! Do² Aadmi Aapas Me Miley To Kon Pehle Salam Kare ? Farmaya : “Jo Unme Allah Ta’ala Ke Ziyada Kareeb Ho”

[ 📘Jami’aa Tirmizi, Jild: 04, Safa: 318, Hadees: 2803]

(14) Salam Me Pahal Karne Wala Takabbur Se Bari Hai

Hazrate Abdullah (RadiAllah Anhu) Nabi-e-Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Se Riwayat Karte Hai, Farmaya : “Pehle Salam Kehne Wala Takabbur Se Bari Hai”

[ 📕Sha’ab-ul-Imaan, Jild: 06, Safa: 433, Hadees: 8786]

(15) Jab Ghar Me Dakhil Ho To Ghar Walo Ko Salam Kiya Kare Issey Ghar Me Barakat Hoti Hai Aur Agar Khali Ghar Ho To Ye Kahe “السلام عليك ايهاا النبي” (Assalmu’Alaika Ayyuhan-Nabiyy) Kahe Yani “Ay Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) Aap Par Salam Ho”

Hazrate Mulla Ali Qari (Rehmatullah Alaihi) Farmate Hai : “Har Momin Ke Ghar Me Sarkar-e-Madina (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ki Rooh-e-Mubarak Tashreef Farma Rehti Hai”

[ 📕Shara Shafaa, Jild: 02, Al Baab-ul-Rab’aa, Safa: 118]

Hazrate Anas (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Ya Bete ! Jab Tum Ghar Me Dakhil Ho To Salam Kaho, Yeh Tumhare Liye Aur Tumhare Ghar Walo Ke Liye Barakat Ka Ba’ees Hoga”

[ 📘Jami’aa Tirmizi, Jild: 04, Safa: 320, Hadees: 2707]

Ghar Me Jab Dakhil Ho Us Waqt Bhi Salam Kare Aur Jab Rukhsat Hone Lage Us Waqt Bhi Salam Kare. Hazrate Qatada (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai Ki Nabi-e-Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : ” Jis Waqt Tum Ghar Me Dakhil Ho Apne Ghar Ke Logo Ko Salam Kaho. Jab Apne Ghar Se Niklo To Salam Ke Sath Rukhsat Ho”

[ 📗Mishkat-ul-Masabeeh, Kitab-ul-Aadab, Baab-ul-Salam, Jild: 02, Safa: 165, Hadees: 4651]

Advertisements