Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Teesri Shart : Istiqbaale Qibla

Namaz Ki Teesri Shart : Istiqbaale Qibla

  • Istikbal-e-Qibla Yani Namaz Me Qibla (Khana-e-Qabaa) Ki Taraf Muh Karna.
  • Qabaa Ki Taraf Muh Hone Ka Matlab Ye Hai Ki Chehra Ki Satah Ka Koi Juz (Qabaa) Ki Simt (Direction) Me Waqe’a Ho.
  • Agar Namazi Ka Chehra Qabaa Ki Simt Se Thoda Hata Hua Hai Lekin Uske Chehre Ka Koi Juz Qabaa Ki Taraf Hai To Uski Namaz Ho Jaygi Aur Uski Mikdar 45° Degree Hai.
  • Yani 45° Degree Se Kam Inheraf (Firna, Ghumna) Hai To Namaz Ho Jaygi Aur 45° Se Ziyada Inheraf Hai To Namaz Nahi Hogi.
  • Khana-e-Qabaa Se 45° Degree Se Kam Inheraf Ki Surat (Situation) Me Namaz Ho Jaygi. 

Istikbal-e-Qibla Ke Muta’allik Se Zaruri Mas’ail

⑴ Mas’ala:

Hamara Qibla khana-e-Qabaa Hai. khana-e-Qabaa Ke Qibla Hone Se Murad Sirf Bina-e-Qabaa Yani Qabaa Shareef Ki Imarat (Building) Ka Hi Naam Nahi Balki Wo Fiza Hai Jo Us Bina Imarat Ki Mahajaat Me 7wi Zamen Se Arsh Tak Ka Jo ‘Area’ Hai, Wo Qibla Hi Hai.

⑵ Mas’ala:

Agar Kisi Ne Buland Pahad Par Ya Gehre Kuwe Me Namaz Padi Aur Qabaa Ki Direction Me Muh (face) Kiya To Uski Namaz Ho Jaygi. (Qabaa Ki Imarat Ki Taraf Muh Nahi Lekin Qabaa Ki Fiza Ki Taraf Muh Paya Gaya Hai Isley Namaz Ho Jaygi)

⑶ Mas’ala:

Agar Koi Shakhs Aysi Jagah Par hai Ki Waha Qibla Ki Shanakht (Pehchan) Na Ho, Na Waha Koi Aysa Musalman Hai Jo Usey Qibla Ki Direction Bata De, Na Waha Masjide Mehrabe Hai, Na Chand (Moon), Suraj, Sitare Nikle Huwe Ho, Ya Nikle Huwe Ho To Magar Usko Itna Ilm Nahi Ki Unse Sahi Direction Malum Kar Sake To aysa Shakhs Ke Liye Hukum Hai ki wo “tehri” kare yani acchi tarah soche Aur Jidhar Qibla Hone Par Dil Jame, Udhar Hi Muh Karke Namaz Padle. Uske Haq Me Wahi Qibla Hai.

⑷ Mas’ala:

Tehri Karke (Sochkar) Qibla Tay Karke Namaz Padi. Namaz Padne Ke Baad Maloom Huwa Ki Qibla Ki Taraf Namaz Nahi Padi Thi, To Ab Dobara Padne Ki Zarurat Nahi, namaz Ho Gayi.

⑸ Mas’ala:

Agar Waha Koi Shakhs Qibla Ki Direction Janne Wala Tha Lekin Isne Ussey Daryaft (Pucha) Nahi Kiya Aur Khud Gour (Sochkar) Karke Kisi Ek Taraf Muh Karke Namaz Padli, To Agar Qibla Ki Taraf Muh Tha To Namaz Ho Gayi warna nahi.

⑹ Mas’ala:

Agar Namazi Ne Bila Ujr (Reason) Qibla Se Kasdan (Jaannboojh Kar) Seena Fer Diya Agarche foran hi Qibla Ki Taraf Ho Gaya, Uski Namaz Fasid (Toot) Ho Gayi. Aur Bina Irade Ke Fir Gaya, Aur (Teen)³ Tasbeeh Padne Ke Waqt Ki Mikdar Tak Us Ka Seena Qibla Se Fira Huwa Raha, To Bhi Uski Namaz Fasid Ho Gayi.
[ (Teen)³ Tasbeeh— 3 Baar Subhan’Allah Bolne Tak Ka Waqt]

⑺ Mas’ala:

Agar Namazi Ne Qibla Se Seena Nahi Fera Balki Sirf Chehra(face) Fera, To Us Par Wajib Hai Ki Apna Chehra foran Qibla Ki Taraf Kar Le. Is Surat (Condition) Me Uski Namaz  Fasid Na Hogi Balki Ho Jaygi Lekin Bila Ujr Aysa Karna “Makhrooh” Hai.

Advertisements
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ke Sharait Ka Bayan

Namaz Ki Sharait :

  • In Sharayt Me Se Kisi (ek)¹ Shart Ki Gair Moojudgi Me Namaz Qayam Hi Na Ho Sakegi.
  • Ye Wo Faraiz (farz kaam) Hai Inko Sharayte Namaz Ki Haisiyat Di Gayi Hai.
  • In Tamam Sharayt Ka Namaz Shuru Karne Se Phele Hona Zaruri Aur Lazmi Hai.
  • In Sharayt Me Se Agar (Ek)¹ Shart Bhi Na Payi Gayi Ya Dourane Namaz In Sharto Me Se Koi Shart Zaeel (Kam, Dur, Vanish) Ho Gayi To Namaz Na Hogi.

Namaz Ki 6 Sharte Hai :

 Taharat

 Satre Aurat

 Istiqbaale Qibla

 Waqt.

 Niyyat

⑥ Taqbeer-e-Tehreema

[ 📘Durr-e-Mukhtar, Kitab-ul-Salaat, Shurut-ul-Salaat, Jild: 02, Safa: 89 ]
[ 📕Bahare Shariyat, Jild: 01, Hissa: 03, Namaz Ke Sharait Ka Bayan, Safa: 475]