Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Panchwi Shart : Niyyat

Namaz Ki Panchvi Shart : Niyyat

  • Yani Namaz Padne Ki Niyyat Honi Chahiye

Niyyat Ke Muta’allik Se Zaruri Masail—

⑴ Mas’ala:

Niyyat Dil Ke Pakke Irade Ko Kehte Hai. Sirf Janna Niyyat Nahi, Jab Tak Ki Irada Na Ho.

⑵ Mas’ala:

Zaban Se niyyat Karna Mustahab Hai. Namaz Ki Niyyat Ke Liye Arabi Zaban (Language) Me Niyyat Takhsees Zaruri Nahi, Kisi Bhi Language Me Niyyat Kar Sakte Hai. Albatta Arabi Language Me Niyyat Karna Afzal Hai.

⑶ Mas’ala:

Ahwat Yah Hai Ki Taqbeer-e-Tehreema (Allahu Akbar) Kehte Waqt niyyat Hazir Ho.

⑷ Mas’ala:

Niyyat Me Zaban Ka Aitebar (Important) Nahi Balki Dil Ke Irade Ka Hi Aitebar Hai.

Maslan, Zohar Ki Namaz Ka Irada Kiya Aur Zaban Se Asr Ka Lafz Nikla, To Bhi Zohar Ki Hi Namaz Ada Hogi.


⑸ Mas’ala:

Niyyat Ka Adna (Sabse Kam/Lowest) Darja Yah Hai Ki Agar Us Waqt koi Pooche Ki Konsi Namaz Padta Hai ?

To Fouran Bila Ta’ammul (Stop) Bata De Ki Fala Waqt Ki Fala Namaz Padta Hu Aur Agar Aysa Jawab De Ki Soch Kar Bataunga To Namaz Na Hui.

⑹ Mas’ala:

Nafl Namaz Ke Liye Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Hai, Agarche “Nafl” Niyyat Me Na Kahe.

⑺ Mas’ala:

Farz Namaz Me “Niyate Farz” Zaruri Hai, Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Nahi.

⑻ Mas’ala:

Farz Namaz Me Ye Bhi Zaruri Hai Ki Us Khaas Namaz Ki Niyyat Kare.

Maslan, Aaj Ki Zohar Ki Ya Fula Waqt Ki Farz Namaz Padta Hu.


⑼ Mas’ala:

Farz Namaz Me Sirf Itna Karna Ki Aaj Ki Farz Namaz Padta Hu Kafi Nahi Balki Namaz ko Mutayyan (Fixed) Karna Hoga Ki.Maslan Aaj Ki Zohar Ya Aaj Ki Ishaa Ki Farz Namaz Padta Hu Wagaira.


⑽ Mas’ala: 

Wajib Namaz Me “Wajib” Ki Niyyat Kare Aur Usey Mutayyan Bhi Kare.

Maslan,Namaze Eid-ul-Fitr, Namaze Eid-ul-Zuha, Namaze Baad-e-Tawaf, Witr, Nazar, Wagaira.


⑾ Mas’ala: 

Sunnat, Nafl Aur Taraweeh Me Asah (Durust Tareen, Ziyada Sahih) Ye Hai Ki Mutlaq Namaz Ki Niyyat Kare, Lekin Ehtiyaat Yeh Hai Ki Taraweeh Me Taraweeh Ki Ya Sunnate Waqt Ki Ya Kayamul Lail Ki Niyyat Karein. Taraweeh Ke Alawa Baki Sunnato Me Bhi Sunnat Ki Ya Nabi-e-Kareem Ki Mutabe’at (Pairvi, Ita’at) Ki Niyyat Karei. 

⑿ Mas’ala: 

Niyyat Me Rakat Ki Tadaad Ki Zarurat Nahi, Albatta Afzal Hai. Agar Tadaade Rakat Me Galti Wakae Hui Maslan 3 Rakat Farz Zohar Ki Ya 4 Rakat Farz Maghrib Ki, Niyyat Ki, Aur Zohar Ki 4 Rakat Padhi Aur Maghrib Ki 3 Rakat Padhi To Namaz Ho Jayegi. 

⒀ Mas’ala: 

Yeh Niyyat Karna Ki “Mooh Mera Qibla Ki Taraf Hai” Shart Nahi, Albatta Yeh Zaruri Hai Ki Qibla Se Inheraaf (Ghumna) Aur Ayraaz Ki Niyyat Na Ho.

⒁ Mas’ala: 

Muktadi Ko Imam Ki Iqeda Ki Niyyat Bhi Zaruri Hai.

⒂Mas’ala: 

Muktadi Ne Iqtida (Pairwi Karna) Karne Ki Niyyat Se Ye Niyyat Ki ke Jo Is Imam Ki Namaz Hai, Wohi Meri Namaz Hai, To Jaiz Hai.

⒃ Mas’ala: 

Muktadi Ne Agar Sirf Namaz-e-Imaam Ya Farz-e-Imam Ki Niyyat Ki, Lekin Imam Ki Iqtida Ka Kasad (Irada) Na Kiya To Uski Namaz Na Hui

⒄ Mas’ala: 

Imam Ki Iqtida Ki Niyyat Me Ye Ilm Hona Zaruri Nahi Hai Ki Imam Kon Hai, Sirf Ye Niyyat Kaafi Hai Ki “Is Imam Ke Piche”

⒅ Mas’ala: 

Agar Muqtadi Ne Yeh Niyyat Ki Ke Zaid Ki Iktida Karta Hu Aur Agar Maloom Hua Ki imam Zaid Nahi Balki Umar Hai, to Ikteda Sahih Nahi.

⒆ Mas’ala: 

Imam Ko Muqtadi Ki Imamat Karne Ki Niyyat Karna Zaruri Nahi, Yaha Tak Ke Agar Imam Ne Ye Kasd (Irada) Ki Me Fala Shakhs Ka Imam Nahi Hoon, Aur Us Shaksh Ne Is Imam Ki Iqtida Ki To Namaz Ho Jayegi.

⒇ Mas’ala:

Agar Kisi Farz Namaz Qaza Ho Gai Ho Aur Woh Namaz Ki Qaza Padta Ho To Qaza Namaz Padte Waqt Din Aur Namaz Ka Ta’ayyun Karna Zaruri Hai.
Maslan “Fala Din Ki Fala Namaz Ki Qaza” Is Tarah Niyyat Hona Zaruri Hai. Agar Mutlakan Kisi Waqt Ki Qaza Namaz Ki Niyyat Ki Aur Din Ka Ta’ayyun Na Kiya Ya Sirf Mutlakan Qaza Namaz Ki Niyyat Ki To Kafi Nahi”

(21) Mas’ala: 

Agar Kisi Ke Zimme Bahut Si Namaz Baki Hai Aur Din Ya Tarikh Bhi Yaad Na Ho Aur Un Namazo Ki Qaza Padhni Hai, To Uske Liye Niyyat Ka Aasaan Tarika Ye Hai Ki “Sab Se Pehli Ya Sab Se Pechli Fala Namaz Jo Mere Zimme Hai Uski Qaza Padta Hu”

Advertisements
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ke Sharait Ka Bayan

Namaz Ki Sharait :

  • In Sharayt Me Se Kisi (ek)¹ Shart Ki Gair Moojudgi Me Namaz Qayam Hi Na Ho Sakegi.
  • Ye Wo Faraiz (farz kaam) Hai Inko Sharayte Namaz Ki Haisiyat Di Gayi Hai.
  • In Tamam Sharayt Ka Namaz Shuru Karne Se Phele Hona Zaruri Aur Lazmi Hai.
  • In Sharayt Me Se Agar (Ek)¹ Shart Bhi Na Payi Gayi Ya Dourane Namaz In Sharto Me Se Koi Shart Zaeel (Kam, Dur, Vanish) Ho Gayi To Namaz Na Hogi.

Namaz Ki 6 Sharte Hai :

 Taharat

 Satre Aurat

 Istiqbaale Qibla

 Waqt.

 Niyyat

⑥ Taqbeer-e-Tehreema

[ 📘Durr-e-Mukhtar, Kitab-ul-Salaat, Shurut-ul-Salaat, Jild: 02, Safa: 89 ]
[ 📕Bahare Shariyat, Jild: 01, Hissa: 03, Namaz Ke Sharait Ka Bayan, Safa: 475]