Posted in Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

08 Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab 07 Padne Ke Liye Click Kare

(28) Jab Do² Islami Bhai Mulaaqat Kare

Jab Do Islami Bhai Mulaaqat Kare To Salam Kare Aur Agar Dono Ke Beech Me Koi Sutoon, Koi Darakht Ya Deewar Wagairah Darmiyan Me Ha’eel Ho Jaye Jaise Hi Miley Dobara Salam Kare.

Hazrate Abu Huraira (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Huzoor Tajdar-e-Madina ﷺ Ne Farmaya : “Jab Tum Me Se Koi Shakhs Apne Islami Bhai Ko Miley To Usko Salam Kare Aur Agar Inke Darmiyan Darakht, Deewar Ya Patthar Wagairah Ha’eel Ho Jaye Aur Woh Fir Ussey Miley To Dobara Usko Salam Kare”.

[📗Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-Aadab, Jild: 04, Safa: 450, Hadees: 5200]

(29) Khat Me Salam Likha Hota Hai Uska Bhi Jawab Dena Wajib Hai

Khat Me Salam Likha Hota Hai Uska Bhi Jawab Dena Wajib Hai Iski Do² Surte Hai, Ek To Yeh Ki Zaban Se Jawab De Aur Dusra Yeh Ki Salam Ka Jawab Likh Kar Bhej De Lekin Chunki Jawab-e-Salam Fouran Dena Wajib Hai Aur Khat Ka Jawab Dene Me Kuch Na Kuch Takheer Ho Hi Jati Hai Lihaza Fouran Zaban Se Salam Ka Jawab De De. Aalahazrat (Rehmatullah Alaihi) Jab Khat Padha Karte To Khat Me Jo السلام عليكم Likha Hota, Us Ka Jawab Zaban Se De Kar Baad Ka Mazmoon Padte.

[ 📘Bahare Shariyat, Hissa: 16, Safa: 92]

(30) Agar Kisi Ne Aap Ko Kaha, “Fula Ko Mera Salam Kehna”

Agar Kisi Ne Aap Ko Kaha, “Fula Ko Mera Salam Kehna” To Aap Khud Usi Waqt Jawab Na De De. Aap Ka Jawab Dena Koi Ma’ni (Matlab) Nahi Rakhta Balki Jis Ke Bare Me Kaha Hai Ussey Kahe Ki Fula Aap Ko Salam Kaha Hai.

(31) Agar Kisi Ne Aap Se Kaha Ki Fula Ne Aapko Salam Kaha Hai

Agar Kisi Ne Aap Se Kaha Ki Fula Ne Aapko Salam Kaha Hai, Agar Salam Lane Wala Aur Bhejne Wala Dono Mard Ho To Yu Kahe : عليك و عليه السلام (Alayka Wa Alaihissalam).

Agar Dono Aurte Ho To Kahe : عليك و عليها السلام (Alayki Wa Alaihassalm).

Agar Pahuchane Wala Mard Aur Bhejne Wali Aurat Ho : عليك و عليها السلام (Alayka Wa Alaihassalam).

Agar Pahuchane Wali Aurat Ho Aur Bhejne Wala Mard Ho : عليك و عليه السلام (Alayki Wa Alaihissalam).

In Sabka Tarjama Yehi Hai : “Tujh Par Bhi Salam Ho Aur Us Par Bhi”

(32) Jab Aap Masjid Me Dakhil Ho

Jab Aap Masjid Me Dakhil Ho Aur Islami Bhai Tilawat-e-Quran, Zikr-o-Durood Me Mashgool Ho Ya Intizaar-e-Namaz Me Baithe Ho Unko Salam Na Kare. Ye Salam Ka Mouka Nahi Na Unpar Jawab Wajib Hai.

[ 📙Fatawa Alamgiri, Jild: 05, Safa: 225]

Imam-e-Ahle Sunnat, Mujaddid-e-Deeno Millat Ash’shah Moulana Ahmad Raza Khan (Rehmatullah Alaihi) Likhte Hai : “Zakir Par Salam Karna Mutlaqan (Bilkul) Mana Hai Aur Agar Koi Kare To Zakir Ko Ikhtiyaar Hai Ki Jawab De Ya Na De. Haa Agar Kisi Ke Salam Ya Jaiz Kalaam Ka Jawab Na Dena Uski Dil Shikni Ka Sabab Ho To Jawab De Ki Musalman Ki Dildaari Wazeefe Me Baat Na Karne Se Ahamm Wa Aazam Hai.”

[ 📗Fatawa Razwiyya, Jild: 23, Safa: 399]

(33) Koi Islami Bhai Darso Tadrees Ya Ilmi Guftagu Ya Sabaq Ki Takraar Me Hai Usko Salam Na Kare.

[ 📘Bahare Shariyat, Hissa: 16, Safa: 91]

👉  Ijtima Me Bayan Ho Raha Hai, Islami Bhai Sun Rahe Hai Aane Wala Salam Na Kare.

Advertisements