Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Chathi Shart : Taqbeer-e-Tehreema

■ Namaz ki Chathi Shart : Taqbeer-e-Tehreema

 • Yani “Allahu Akbar” Keh Kar Namaz Shuru Karna.
 • Namaz-e-Janaza Me Taqbeer-e-Tehreema Rukan (Zaruri Hissa) Hai, Baki Namazo Me Shart Hai.

Note :

Taqbeer-e-Tehreema Ke Ta’alluk Se Tafseeli Masail “Namaz ke Faraiz” Me Post Kiye Jaynge. 

Advertisements
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Panchwi Shart : Niyyat

Namaz Ki Panchvi Shart : Niyyat

 • Yani Namaz Padne Ki Niyyat Honi Chahiye

Niyyat Ke Muta’allik Se Zaruri Masail—

⑴ Mas’ala:

Niyyat Dil Ke Pakke Irade Ko Kehte Hai. Sirf Janna Niyyat Nahi, Jab Tak Ki Irada Na Ho.

⑵ Mas’ala:

Zaban Se niyyat Karna Mustahab Hai. Namaz Ki Niyyat Ke Liye Arabi Zaban (Language) Me Niyyat Takhsees Zaruri Nahi, Kisi Bhi Language Me Niyyat Kar Sakte Hai. Albatta Arabi Language Me Niyyat Karna Afzal Hai.

⑶ Mas’ala:

Ahwat Yah Hai Ki Taqbeer-e-Tehreema (Allahu Akbar) Kehte Waqt niyyat Hazir Ho.

⑷ Mas’ala:

Niyyat Me Zaban Ka Aitebar (Important) Nahi Balki Dil Ke Irade Ka Hi Aitebar Hai.

Maslan, Zohar Ki Namaz Ka Irada Kiya Aur Zaban Se Asr Ka Lafz Nikla, To Bhi Zohar Ki Hi Namaz Ada Hogi.


⑸ Mas’ala:

Niyyat Ka Adna (Sabse Kam/Lowest) Darja Yah Hai Ki Agar Us Waqt koi Pooche Ki Konsi Namaz Padta Hai ?

To Fouran Bila Ta’ammul (Stop) Bata De Ki Fala Waqt Ki Fala Namaz Padta Hu Aur Agar Aysa Jawab De Ki Soch Kar Bataunga To Namaz Na Hui.

⑹ Mas’ala:

Nafl Namaz Ke Liye Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Hai, Agarche “Nafl” Niyyat Me Na Kahe.

⑺ Mas’ala:

Farz Namaz Me “Niyate Farz” Zaruri Hai, Mutlak Namaz Ki Niyyat Kafi Nahi.

⑻ Mas’ala:

Farz Namaz Me Ye Bhi Zaruri Hai Ki Us Khaas Namaz Ki Niyyat Kare.

Maslan, Aaj Ki Zohar Ki Ya Fula Waqt Ki Farz Namaz Padta Hu.


⑼ Mas’ala:

Farz Namaz Me Sirf Itna Karna Ki Aaj Ki Farz Namaz Padta Hu Kafi Nahi Balki Namaz ko Mutayyan (Fixed) Karna Hoga Ki.Maslan Aaj Ki Zohar Ya Aaj Ki Ishaa Ki Farz Namaz Padta Hu Wagaira.


⑽ Mas’ala: 

Wajib Namaz Me “Wajib” Ki Niyyat Kare Aur Usey Mutayyan Bhi Kare.

Maslan,Namaze Eid-ul-Fitr, Namaze Eid-ul-Zuha, Namaze Baad-e-Tawaf, Witr, Nazar, Wagaira.


⑾ Mas’ala: 

Sunnat, Nafl Aur Taraweeh Me Asah (Durust Tareen, Ziyada Sahih) Ye Hai Ki Mutlaq Namaz Ki Niyyat Kare, Lekin Ehtiyaat Yeh Hai Ki Taraweeh Me Taraweeh Ki Ya Sunnate Waqt Ki Ya Kayamul Lail Ki Niyyat Karein. Taraweeh Ke Alawa Baki Sunnato Me Bhi Sunnat Ki Ya Nabi-e-Kareem Ki Mutabe’at (Pairvi, Ita’at) Ki Niyyat Karei. 

⑿ Mas’ala: 

Niyyat Me Rakat Ki Tadaad Ki Zarurat Nahi, Albatta Afzal Hai. Agar Tadaade Rakat Me Galti Wakae Hui Maslan 3 Rakat Farz Zohar Ki Ya 4 Rakat Farz Maghrib Ki, Niyyat Ki, Aur Zohar Ki 4 Rakat Padhi Aur Maghrib Ki 3 Rakat Padhi To Namaz Ho Jayegi. 

⒀ Mas’ala: 

Yeh Niyyat Karna Ki “Mooh Mera Qibla Ki Taraf Hai” Shart Nahi, Albatta Yeh Zaruri Hai Ki Qibla Se Inheraaf (Ghumna) Aur Ayraaz Ki Niyyat Na Ho.

⒁ Mas’ala: 

Muktadi Ko Imam Ki Iqeda Ki Niyyat Bhi Zaruri Hai.

⒂Mas’ala: 

Muktadi Ne Iqtida (Pairwi Karna) Karne Ki Niyyat Se Ye Niyyat Ki ke Jo Is Imam Ki Namaz Hai, Wohi Meri Namaz Hai, To Jaiz Hai.

⒃ Mas’ala: 

Muktadi Ne Agar Sirf Namaz-e-Imaam Ya Farz-e-Imam Ki Niyyat Ki, Lekin Imam Ki Iqtida Ka Kasad (Irada) Na Kiya To Uski Namaz Na Hui

⒄ Mas’ala: 

Imam Ki Iqtida Ki Niyyat Me Ye Ilm Hona Zaruri Nahi Hai Ki Imam Kon Hai, Sirf Ye Niyyat Kaafi Hai Ki “Is Imam Ke Piche”

⒅ Mas’ala: 

Agar Muqtadi Ne Yeh Niyyat Ki Ke Zaid Ki Iktida Karta Hu Aur Agar Maloom Hua Ki imam Zaid Nahi Balki Umar Hai, to Ikteda Sahih Nahi.

⒆ Mas’ala: 

Imam Ko Muqtadi Ki Imamat Karne Ki Niyyat Karna Zaruri Nahi, Yaha Tak Ke Agar Imam Ne Ye Kasd (Irada) Ki Me Fala Shakhs Ka Imam Nahi Hoon, Aur Us Shaksh Ne Is Imam Ki Iqtida Ki To Namaz Ho Jayegi.

⒇ Mas’ala:

Agar Kisi Farz Namaz Qaza Ho Gai Ho Aur Woh Namaz Ki Qaza Padta Ho To Qaza Namaz Padte Waqt Din Aur Namaz Ka Ta’ayyun Karna Zaruri Hai.
Maslan “Fala Din Ki Fala Namaz Ki Qaza” Is Tarah Niyyat Hona Zaruri Hai. Agar Mutlakan Kisi Waqt Ki Qaza Namaz Ki Niyyat Ki Aur Din Ka Ta’ayyun Na Kiya Ya Sirf Mutlakan Qaza Namaz Ki Niyyat Ki To Kafi Nahi”

(21) Mas’ala: 

Agar Kisi Ke Zimme Bahut Si Namaz Baki Hai Aur Din Ya Tarikh Bhi Yaad Na Ho Aur Un Namazo Ki Qaza Padhni Hai, To Uske Liye Niyyat Ka Aasaan Tarika Ye Hai Ki “Sab Se Pehli Ya Sab Se Pechli Fala Namaz Jo Mere Zimme Hai Uski Qaza Padta Hu”

Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

Namaz Ki Chouthi Shart : Waqt

 • Jis Waqt Ki Namaz Padi Jaye Us Namaz Ka Waqt Hona.
 • Fajr Ki Namaz Ka Waqt Toloo-e-Fajr Yani Subhe Sadik Se Tuloo-e-Aaftaab Tak Hai.
 • Zohar Ki Namaz Ka Waqt Aaftab Ka Nisfunnahar Se Dhalne Se Shuru Hota Hai Aur Us Waqt Tak Rehta Hai Ki Har Chiz Ka Saya (Shadow) Uske Saay-e-Asli Se (Do)² Guna Ho Jaye.
 • Asar Ki namaz Ka Waqt, Zohar Ki Namaz Ka Waqt Khatam Hote Hi Shuru Hota Hai Aur “Aaftab Guroob” Hone Tak Rehta Hai.
 • Maghrib Ki Namaz Ka Waqt “Guroob Aaftab” Se Lekar “Guroobe Shafak Tak Rehta Hai.
 • Ishaa Ki Namaz Ka Waqt Guroob-e-Shafak Se Tuloo-e-Fajr Tak Rehta Hai.
Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Teesri Shart : Istiqbaale Qibla

Namaz Ki Teesri Shart : Istiqbaale Qibla

 • Istikbal-e-Qibla Yani Namaz Me Qibla (Khana-e-Qabaa) Ki Taraf Muh Karna.
 • Qabaa Ki Taraf Muh Hone Ka Matlab Ye Hai Ki Chehra Ki Satah Ka Koi Juz (Qabaa) Ki Simt (Direction) Me Waqe’a Ho.
 • Agar Namazi Ka Chehra Qabaa Ki Simt Se Thoda Hata Hua Hai Lekin Uske Chehre Ka Koi Juz Qabaa Ki Taraf Hai To Uski Namaz Ho Jaygi Aur Uski Mikdar 45° Degree Hai.
 • Yani 45° Degree Se Kam Inheraf (Firna, Ghumna) Hai To Namaz Ho Jaygi Aur 45° Se Ziyada Inheraf Hai To Namaz Nahi Hogi.
 • Khana-e-Qabaa Se 45° Degree Se Kam Inheraf Ki Surat (Situation) Me Namaz Ho Jaygi. 

Istikbal-e-Qibla Ke Muta’allik Se Zaruri Mas’ail

⑴ Mas’ala:

Hamara Qibla khana-e-Qabaa Hai. khana-e-Qabaa Ke Qibla Hone Se Murad Sirf Bina-e-Qabaa Yani Qabaa Shareef Ki Imarat (Building) Ka Hi Naam Nahi Balki Wo Fiza Hai Jo Us Bina Imarat Ki Mahajaat Me 7wi Zamen Se Arsh Tak Ka Jo ‘Area’ Hai, Wo Qibla Hi Hai.

⑵ Mas’ala:

Agar Kisi Ne Buland Pahad Par Ya Gehre Kuwe Me Namaz Padi Aur Qabaa Ki Direction Me Muh (face) Kiya To Uski Namaz Ho Jaygi. (Qabaa Ki Imarat Ki Taraf Muh Nahi Lekin Qabaa Ki Fiza Ki Taraf Muh Paya Gaya Hai Isley Namaz Ho Jaygi)

⑶ Mas’ala:

Agar Koi Shakhs Aysi Jagah Par hai Ki Waha Qibla Ki Shanakht (Pehchan) Na Ho, Na Waha Koi Aysa Musalman Hai Jo Usey Qibla Ki Direction Bata De, Na Waha Masjide Mehrabe Hai, Na Chand (Moon), Suraj, Sitare Nikle Huwe Ho, Ya Nikle Huwe Ho To Magar Usko Itna Ilm Nahi Ki Unse Sahi Direction Malum Kar Sake To aysa Shakhs Ke Liye Hukum Hai ki wo “tehri” kare yani acchi tarah soche Aur Jidhar Qibla Hone Par Dil Jame, Udhar Hi Muh Karke Namaz Padle. Uske Haq Me Wahi Qibla Hai.

⑷ Mas’ala:

Tehri Karke (Sochkar) Qibla Tay Karke Namaz Padi. Namaz Padne Ke Baad Maloom Huwa Ki Qibla Ki Taraf Namaz Nahi Padi Thi, To Ab Dobara Padne Ki Zarurat Nahi, namaz Ho Gayi.

⑸ Mas’ala:

Agar Waha Koi Shakhs Qibla Ki Direction Janne Wala Tha Lekin Isne Ussey Daryaft (Pucha) Nahi Kiya Aur Khud Gour (Sochkar) Karke Kisi Ek Taraf Muh Karke Namaz Padli, To Agar Qibla Ki Taraf Muh Tha To Namaz Ho Gayi warna nahi.

⑹ Mas’ala:

Agar Namazi Ne Bila Ujr (Reason) Qibla Se Kasdan (Jaannboojh Kar) Seena Fer Diya Agarche foran hi Qibla Ki Taraf Ho Gaya, Uski Namaz Fasid (Toot) Ho Gayi. Aur Bina Irade Ke Fir Gaya, Aur (Teen)³ Tasbeeh Padne Ke Waqt Ki Mikdar Tak Us Ka Seena Qibla Se Fira Huwa Raha, To Bhi Uski Namaz Fasid Ho Gayi.
[ (Teen)³ Tasbeeh— 3 Baar Subhan’Allah Bolne Tak Ka Waqt]

⑺ Mas’ala:

Agar Namazi Ne Qibla Se Seena Nahi Fera Balki Sirf Chehra(face) Fera, To Us Par Wajib Hai Ki Apna Chehra foran Qibla Ki Taraf Kar Le. Is Surat (Condition) Me Uski Namaz  Fasid Na Hogi Balki Ho Jaygi Lekin Bila Ujr Aysa Karna “Makhrooh” Hai.

Posted in Ahkam-e-Namaz, Namaz Ki Sharait

Namaz Ki Dusri Shart : Satre Aurat

Namaz Ki Dusri Shart : Satre Aurat

 • Sabse Phele “Satre Aurat” Ka Matlab Samjhe.

Satr = Chupana (Cover Karna) 

Aurat = Mard Aur Aurat Ke Badan Ka Wo Hissa Jis Ko Kholna Ya Khula Rakhna Aibdar (Vicious) Hai Aur Us Hissey Ko Chupana Lazmi Aur Zaruri Hai.

 •  Lihaza Ab “Satre Aurat” Ka Matlab Ye Huwa Ki Mard Aur aurat Ke badan Ka Wo Hissa Ki Jis Par Parda (Cover) Wajib Hai. Aur jisko kholna Ya Khula Rakhna Aib aur Sharm Ka Baees (Wajah) Hai.
 •  Aurat (Ladies) Ko Aurat (Chupane Ki Chiz) Isi Liye Kehte Hai Ki Wo Waqai Chupane Ki Chiz Hai. Yani Aurat Aurat Hai.

Hadees Shareef :

Hazrat Abdullah Bin Abbas (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Ki Huzur-e-Aqdas ﷺ Irshad Farmate Hai :

”  Aurat, Aurat Hai Yani Chupane Ki Chiz Hai. Jab Wo Nikalti Hai Tab Shaytan Uski Taraf Jhankta Hai”
[ Sunan Tirmizi, Jild: 02, Safa: 392, Hadees: 1176 ]

 • Badan Ka Wo Hissa, Jisko Chupana Farz Hai Us Hisse Ko Namaz Ki Halat Me Chupa Hona “Shart” Hai.

“Satre Aurat” Ke Muta’allik Se Zaruri Masail —

⑴ Mas’ala:

Satre Aurat Har Haal Me Wajib Hai. Chahe Namaz Me Ho Ya Na Ho. Kisi Ke Samne Bila Sharayi Ujr (Reason) Ke Tanhai Me Bhu Apna Hissa-e-Satr Kholna Jaiz Nahi. Logo Ko Samne Ya Namaz Me Satre Aurat “Farz” Hai.


⑵ Mas’ala:
Itna Bareek Kapda Ki Jis Se Badan Chamakta Ho (Badan Nazar Aata Ho) Satar Ke Liye Kafi Nahi Nahin. Issey Agar Namaz Padi To Namaz Na Hogi.

⑶ Mas’ala:

Mard Ke Liye Naaf (Navel) Ke Niche Se Ghutno Ke Niche Tak Ka Badan “Aurat” Hai. Yani Usko Chupana (Cover) laazmi Hai Balki Farz hai. Naaf Usme Dakhil Nahi Aur ghutne Usme Dakhil Hai.

⑷ Mas’ala:

Aurat (Ladies) Ke Liye Pura Badan “Aurat” Hai Yani Uska Chupana Farz Hai. Lekin, Muh Ki Takli (Chehra/Face, (Dono)² Hath Ki Hatheliya, (Dono)² Paow Ke Talwe Aurat Nahi Yani Halat-e-Namaz Me Aurat (Ladies) Ka Chehra, (dono)² Hatheliya Aur (dono)² Talwe Khule Honge To Namaz Ho Jaygi.

⑸ Mas’ala:

Mard Ke Jism Ke Jo Hissa Shar’an Aurat Hai, Us Hissa-e-Badan Ko 8 Hisso Me Takseem (Divide) Kiya Gaya Hai Aur Har Hissa Alag-Alag Azw (Body Parts) Me Shumar Kiya Jayega Aur Unme Se Kisi Ek Azw Ki Chouthai (¼) Jitna Hissa Khul Gaya To Namaz Fasid (Toot) Jaygi.

⑹ Mas’ala:

Mard Aur Aurat Ke Badan Ka Hissa (Body Parts) Jo Satre Aurat Hai, Inme Se Kisi (Ek)¹ Hissa Ki Chouthai (¼) Jitna Hissa Halate Namaz Me (Teen)³ Martaba “Subhan’Allah” Kehne Ki Waqt Ki Mikdar Tak Khula Raha To Uski Namaz Fasid Ho Jaygi.  

⑺ Mas’ala:

Agar Namazi Ne Satre Aurat Ke Kisi Bhi (Ek)¹ Hisse Ki ¼ Jaanbhooj Kar Khola, Agarche Fouran Chupa Liya Aur (Teen)³ Martaba “Subhan’Allah” Kehne Ke Waqt Ki Mikdar Tak Khula Na Rehne Diya, Tab Bhi Uski Namaz Hisse (Satre Aurat) Ke ¼ Hisse Ke Khulne Ke Waqt h1i Fouran Fasid Ho Gayi.

⑻ Mas’ala:

Agar Namaz Shuru Karte Waqt Satre Aurat Ka Koi Hissa ¼ Khula Hai Yani Isi Halat Me Taqbeer-e-Tehreema (Allahu-Akbar) Kahi To Uski Namaz Qayam Hi Na Hui.

⑼ Mas’ala:

Aurat Ka Wo Dupatta Ki Jissey Balo Ki Sihayi Chamke Mufsidh-e-Namaz (Namaz Todne Wali Cheez) Hai.

⑽ Mas’ala: 

Aurat (Ladies) Ka Chehra Agarche Aurat Nahi Hai. Lekin Gair Mehram Ke Samne Kholna Mana Hai Aur Uske Chehre Ki Taraf Nazar Karna Aur Dekhna Gair Mehram Mard Ke Liye Jaiz Nahi.

⑾ Mas’ala:

Satre Aurat Ka matlab Yah Hai Ki Namazi Apne Satar Ko Dusre Logo Se Is Tarah Chupaye Ki Uske Jism Ki Taraf Aamtour (Generally) Se Nazar Karne Se Uska Satar Zahir Na Ho.

Ma’azAllah! Agar Kisi Nalayak Ne Kisi Namazi Ka Satar Jhuk Kar Dekh Liya To Namazi Ki Namaz Jo Jaygi, Namaz Me Kuch Farq Nahi Aayga, Albatta Jhuk Kar Dekhne Wala Sakht Sakht Gunehgar Hoga.

⑿ Mas’ala:

Aaj Kal Logo Me Ek Galat Mas’ala Ye Raeej Hai Ki Agar ‘Tehband’ (Lungi) Ke Niche Underwear Nahi Pehna To Namaz Nahi Hoti Ye Baat Bilkul Galat Hai Namaz Ho Jati Hai.