Posted in Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

05 Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

Salam Karne Ki Sunnate Aur Aadab 04 Padne Ke Liye Click Kare

(16) Aaj Kal Agar Koi Kisi Mahafil, Ijtimaa Ya Majlis Wagairah Me Aa Kar Salam Kar Bhi Deta Hai To Jate Huwe “Me Chalta Hu”, “Khuda Hafiz”, “Accha”, “Bye-Bye” Wagairah Kalimat Kehta Hai Lihaza Majlis Ke Ikhtimaam Par In Sab Alfaaz Ke Bajaye Salam Kiya Kare. Chunanchey,

Hazrat Abu Huraira (RadiAllah Anhu) Huzoor Nabi-e-Kareem ﷺSe Riwayat Karte Hai : “Jis Waqt Tum Me Se Koi Kisi Majlis Ki Taraf Pahuche, Salam Kahe. Agar Zarurat Mahsoos Kare, Waha Baith Jaye. Fir Jab Khada Ho Salam Kahe Isliye Pehla Salam Dusre Se Ziyada Behtar Nahi Hai”.

[ 📗Jam’aa Tirmizi, Jild: 04, Safa: 324, Hadees: 2715]

(17) Agar Kuch Log Jamaa Hai

Agar Kuch Log Jamaa Hai Ek Ne Aa Kar   “السلام عليكم” (Assalamu’alykum) Kaha. To Kisi Ek Ka Jawab Dena Kafi Hai. Agar Ek Ne Bhi Na Diya To Sab Gunahgaar Honge. Agar Salam Karne Wale Ne Kisi Ek Ka Naam Lekar Salam Kiya Ya Kisi Ko Mukhatab Karke Salam Kiya To Ab Usi Ko Jawab Dena Hoga. Dusre Ka Jawab Kafi Na Hoga.

[ 📕Bahare Shariyat, Salam Ka Bayan, Hissa: 16, Safa: 89]

Hazrate Moula Ali (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai Nabi-e-e=Mukarram (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Jab Koi Shakhs Guzarte Huwe Salam Kah De Aur Baithne Walo Me Se Ek Shakhs Jawab De To Sab Logo Ki Taraf Se Kifayat Kar Jata Hai.”

[ 📘Sunan Abi Dawud, Jild: 04, Safa: 452, Hadees: 5210]

Advertisements

One thought on “05 Salam Karne Ki Sunnat Aur Aadab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s