Posted in Zaruri Malumaat

Zul-Hijha Ke Ibtidayi 10 Ayyam Me Nakhoon Ya Baal Na Katne Ka Mas’ala

Qurbani Karni Ho To Mustahab Yeh Hai Ki Pehli Zul-Hijja Se 10wi Zul-Hijja Tak Baal Ya Nakhoon Na Kataye.

[ 📕Durr-e-Mukhtar, Jild: 03, Safa: 71-75]

Ye Hukum Istihbabi (Mustahab) Hai Wujobi (Wajib) Nahi, Yani Wajib Nahi Mustahab Hai Aur Hattal-Imkaan Mustahab Par Bhi Amal Karna Chahiye Al Batta Kisi Ne Baal Ya Nakhoon Kaat Liye To Gunah Bhi Nahi Aur Aysa Karne Se Qurbani Me Khalal Bhi Nahi Aata, Qurbani Durust Ho Jati Hai Lihaza Qurbani Wale Ka Hajamat Na Karana Behtar Hai Lazim Nahi.

Jo Qurabani Na Kar Sake Wo Bhi Is Ashrah (Yani Zul-Hijja Ke Ibtidayi 10 Ayyam) Me Hajamat Na Kareye, Eid-ul-Azha Ke Din Baad-e-Namaz Hajamat Karaye To (Insha’Allah) Qurbani Ka Sawab Payega.

[ 📘Mirat-ul-Manajeeh, Jild: 02, Safa: 370] Continue reading “Zul-Hijha Ke Ibtidayi 10 Ayyam Me Nakhoon Ya Baal Na Katne Ka Mas’ala”

Advertisements
Posted in Sunnat Aur Aadab

Mukhtasar Ta’arruf

Nabi-e-Mukarram, Noor-e-Mujassam, Shah-e-Bani Aadam (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ki Sunnato Par Amal Karna Dunya Wa Aakhirat Ki Dhero Bhalaiyo Ke Husool Ka Zaree’aa Hai.

Hazrat Sayyeduna Anas Bin Malik (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Allah Ke Mahboob Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :Jisne Meri Sunnat Se Mohabbat Ki Usne Mujh Se Mohabbat Aur Jisne Mujh Se Mohabbat Ki Woh Jannat Me Mere Sath Hoga”

[ 📕Jam’ee Tirmizi, Kitab-ul-Aalam, Jild: 04, Safa: 309, Hadees: 2687]

[ 📗Ibne Asakir, Jild: 09, Safa: 343]

Ayse Nazook Halat Me Ki Jab Dunya Bhar Me Gunaho Ka Yalgaar, Fahashi Ki Bharmaar Aur Fashion Parassti Ki Fitkaar Musalmano Ki Aksariyyat Ko Be-Amal Bana Chuki Hai, Neez Ilm-e-Deen Se Be-Ragbati Aur Har Khaso Aam Ka Rujhaan Sirf Dunyawi Taleem Ki Taraf Hone Ki Wajah Se Aur Deeni Masail Se Adme Waqifiyyat Ki Bina Par Har Taraf Jahalat Ke Badal Mandra Rahe Hai, La-Deeniyat Wa Bad-Mazhabiyat Ka Sailab Tabahiya Macha Raha Hai, Gulshan-e-Islam Par Khaza Ke Badal Mandla Rahe Hai, Humey Apni Zindagi Sunnato Ke Danche Me Dhalne Ki Koshish Karni Chahiye.

Hazrate Sayyeduna Ibne Abbas (RadiAllah Anhu) Se Marwi Hai Ki Noor Ke Paikar, Tamam Nabiyo Ke Sarwar, Do Jahan Ke Tajwar (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya : “Fasad-e-Ummat Ke Waqt Jo Shakhs Meri Sunnat Par Amal Karegi Usey 100 Shahido Ka Sawab Ata Hoga”

[ 📘Tabrani Fi Ma’jam-ul-Awsat, Jild: 05, Safa: 315, Hadees: 5414]

[ 📙Al Targeeb Wal Tarheeb, Jild: 01, Safa, 41, Hadees: 65]