Posted in Muqashafatul Quloob

Baab : 01 — Khouf-o-Khashiyyat

Baab : 01

Baab : Khouf-o-Khashiyyat
Aaqa-e-Naamdaar (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :


🔸”Allah Tabarak Wa Ta’ala  Ne Ek Firishta Paida Kiya Jiske Dono² Bazu’oo Ka Darmiyani Fasila Mashriko Magrib Ko Ghere Huwe Hai, Uska Sar Zere Arsh Hai Aur Dono² Pao Tahtussara Me Hai, Roo-e-Zameen Par Aabaad Khalq Ke Barabar Uske Par Hai, Meri Ummat Me Se Jab Koi Mard Ya Aurat Mujh Par Durood Bhejta Hai To Us Firishtey Ko Izn-e-Ilahi Hota Hai Ki Woh Arsh Ke Neeche Bahar-e-Noor Me Goutazan Ho To Woh Gouta Lagata Hai, Jab Bahar Nikal Kar Woh Apne Bazu (Par) Jhadta Hai To Uske Paro Se Qatraat Tapakte Hai. Zaat-e-Baari Ta’ala Har Qatre Se Ek Firishta Paida Karti Hai Jo Qiyamat Tak Uske Liye Dua-e-Magfirat Karta Hai.
🔹Ek Dana Ka Qoul Hai Ki Jism Ki Salamati Kam Khane Me Hai Aur Rooh Ki Baqaa Kam Gunaho Me Hai Aur Imaan Ki Salamati Huzoor Nabi-e-Kareem, Raoofurraheem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Par Salato Salaam Padhne Me Hai.
Irshad-e-Khudawandi Hai :


🔹”Ay Imaan Walo Allah Se Daro”

[ 📕Al Quran, Surah Al Hashr, Para: 28, Ayat: 18]
Yani Qalb Me Khouf-e-Khuda Paida Karo Aur Uski Itaa’at Wa Farma Bardari Karo.
🔸”Aur Insan Dekhe Ki Aayinda Ke Liye Kya Bheja”

[ 📘Al Quran, Surah Al Hashr, Para: 28, Ayat: 18]
Matlab Ye Hai Ki Roz-e-Jazaa Ke Liye Kya Amal Kiya. Mafhoom Iska Yah Hai Ki Sadqa Karo Aur Aamaal-e-Saliha Karo Taki Rust-Khaiz Ke Din (Qiyamat Ke Din) In Ka Ajr Paao Aur Apne Rab Se Darte Raho, Allah Ta’ala Tumhari Har Acchi Aur Buri Baat Ko Janta Hai.
▶ Qiyamat Ke Din Firishtey, Zameen, falak, Rozo Shab Tamam Gawahi Denge Ki Aadam Zaade (Insan) Ne Yeh Kaam Bhalai Ka Kiya Ya Burayi Ka, Itaa’at Wa Tabe’adari Ki Ya Nafarmani Hatta Ki Insan Ke Apne Aa’za (Body Parts) Bhi Uske Khilaaf Gawahi Denge, Imandaar Aut Muttaqi Wa Parhezgaar Insan Ke Haq Me Zameen Gawahi Degi Chunanchey Zameen Yu Kahegi :
🔹Is Insan Ne Meri Peeth Par Namaz Padi, Roza Rakha, Hajj Kiya, Jihaad Kiya.
▶ Yeh Sun Kar Zahid Wa Muttaqi Shakhs Shaada Wa Farhaa Hoga Aur Kafir Wa Nafarmaan Ke Khilaaf Zameen Gawahi Dete Yu Kahegi :
🔸Isne Meri Peeth Par Shirk Kiya, Zina Kiya, Sharaab Pi Aur Haraam Khaya Ab Iske Liye Halakat Wa Barbadi Hai, Agar Arahamurrahimeen (Allah Ta’ala) Ne Is Par Kada Muhasba (Hisaab Wa Kitaab) Kiya.

🔰 7 Baato Me Allah Ta’ala Ke Khouf Ka Pata Chalta Hai
➡ Sahib-e-Imaan Woh Hai Jo Jism Ke Tamam Aa’za Ke Sath Allah Ta’ala Se Dar Rakhta Ho Jaisa Ki Faqeeh Abullais Nasr Bin Mohammad Samarqandi (Rehmatullah Alaihi – Mutwaffa San 375 Hijri) Ne Farmaya :

 7 Baato Me Allah Ta’ala Ke Khouf Ka Pata Chalta Hai :

(1) Uski Zaban Galat Bayani, Geebat, Chugli, Tohmat Aur Fuzool Bolne Se Bachi Ho Aur Allah Ta’ala Ka Zikr Karne, Tilawat-e-Kalaam-e-Paak Karne Aur Deeni Uloom Sikhne Me Lagi Ho.
(2) Uske Dil Se Adawat, Bohtaan Aur Musalman Bhaiyo Ka Hasad Nikal Jaye Kyuki Hasad Nekiyo Ko Chaat Jata Hai Jaisa Ki Farmane Mustafawi Hai :
🔹”Hasad Nekiyo Ko Khaa Jata Hai Jaise Aagh Lakdi Ko Khaa Jati Hai”

[ 📙Ibne Majah, Kitab-ul-Zahad, Baab Al Hasab, Jild: 4, Safa: 473, Hadees: 4210]
Janna Chahiye Ki Hasad Dil Ki Razeel Tareen (Intihayi Buri) Bimariyo Me Se Ek Bimari Hai Aur Dil Ki Bimariyo Ka Darma Sirf Ilm-o-Amal Se Hi Ho Sakta Hai.
(3) Uski Nazr Haraam Khane-Peene Se Aur Haraam Libaas Wagairah Se Mahfooz Rahe Aur Duniya Ki Taraf Lalach Nazr Se Na Dekhe Balki Sirf Ibrat Pakadne Ke Liye Uski Taraf Dekhe Aur Haraam Par To Kabhi Uski Nigaah Na Pade Jaisa Ki Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :

🔸Jisne Apni Aankh Haraam Se Bhari Allah Ta’ala Roz-e-Qiyamat Uski Aankh Ko Aagh Se Bhar Dega.

[ 📘Tazkir-Tul-Muzu’aat-Lil Fatni, Safa: 182]
(4) Uske Pet Me Haraam Giza Na Jaye, Yeh Gunah-e-Kabeera Hai, Huzoor Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya :

🔹”Bani-Aadam Ke Pet Me Jab Haraam Ka Luqma Padta To Zameen Aasmaan Ka Har Firishta Us Par Lan’at Karega Jab Tak Ki Woh Luqma Uske Pet Me Rahega Aur Isi Halat Me Marega To Us Ka Thikana Jahannum Hoga.
(5) Janib-e-Haram Dastadaraz Na Kare (Haram Ki Taraf Haath Na Badaye) Balki Hattal Maqdoor Uska Hath Itaa’ate Ilahi Ki Taraf Badhe.
🔹”Hazrate Qa’bul Ahbaar (RadiAllah Anhu) Se Riwayat Hai Ki Allah Ta’ala Ne Sabz Moti Ka Mahal Paida Farmaya, Usme 70000 Ghar Hai Aur Har Ghar Me 70000 Kamre Hai, Usme Wohi Dakhil Hoga Jiske Samne Haraam Pesh Kiya Jaye Aur Woh Sirf Khouf-e-Ilahi Ki Wajah Se Usey Chhod De.
(6) Uska Kadam Allah Ta’ala Ki Na-Farmani Me Na Chale Balki Sirf Uski Itaa’at Wa Khushnoodi Me Rahe, Aalimo Aur Neko Ki Taraf Harkat Kare.
(7) Ibaadat Wa Mujaahada, Insan Ko Chahiye Ki Khalis Allah Ta’ala Ke Liye Ibaadat Kare, Riyakari Wa Munafaqat Se Bachta Rahe, Agar Aysa Kiya To Yeh Un Logo Me Shamil Hoga Jinke Muta’allik Irshad-e-Khudawandi Hai :

🔸”Aur Tere Rab Ke Nazdeek Aakhirat Darne Walo Ke Liye Hai”.

[ 📙Al Quran, Al Zukhraf, Para: 25, Aayat: 35]


🔹”Beshaq Muttaqi Aman Wale Maqam Me Honge”.

[ 📗Al Quran, Al Dhukhan, Para: 25, Aayat: 51]
▶ Goya Khudawande Ta’ala Yeh Farma Raha Hai Ki Yehi Log (Muttaqi Wa Parhezgaar) Qiyamat Ke Din Dozakh Se Chutkara Paynge Aur Imaandar Aadmi Ko Chahiye Ki Woh Beem Waha Raza Ke Darmiyan Rahe, Wohi Allah Ta’ala Ki Rehmat Ka Ummeedwar Hoga Aur Us Sey Mayoos Wa Na-Ummeed Nahi Rahega, Allah Ta’ala Ne Farmaya :
🔸”Allah Ta’ala Ki Rehmat Se Na-Ummeed Na Ho”

[ 📕Al Quran, Al Zumar, Para: 24, Aayat: 53]
Pas Allah Ta’ala Ki Ibaadat Kare, Burayi Ke Kamo Se Muh Mod Le Aur Allah Ta’ala Ki Taraf Hamaatan Mutawajjeh Ho. 
[ 📘Mukashafat-ul-Quloob, Baab no°: , Baab:01 Khouf-o-Khashiyyat, Safa: 30-34 Maktabatul Madina Delhi]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s